PRIRODNO LEČENJE PROŠIRENIH VENA

  Srce i krvni sudovi čine krvotok čoveka. Vene su krvni sudovi koji vraćaju krv u srce nakon što je cirkulisala kroz telo, za razliku od arterija, koje nose krv od srca; krv u venama je siromašna kiseonikom, za razliku od arterija, koje nose krv bogatu kiseonikom. Cirkulatorni sistem je od vitalnog značaja za održavanje života. Da bi normalno funkcionisao važno je dopremanje kiseonika i nutrijenata svim ćelijama, ali isto tako i…

PRIRODNO LEČENJE ANEMIJE – MALOKRVNOSTI

  ŠTA JE ANEMIJA ILI MALOKRVNOST? Anemija je „stanje obeleženo nedostatkom crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina u krvi.” Hemoglobin je gvožđem bogat protein koji daje krvi crvenu boju. Glavna odlika anemije je smanjena sposobnost krvi da prenosi kiseonik, zbog smanjene koncentracije hemoglobina. Drugim rečima, anemije se definišu kao stanja sa vrednostima parametara eritrocitne loze (broja eritrocita, hematokrita i hemoglobina) ispod donje granice referentnih vrednosti. Anemija je usko povezana s nedostatkom gvožđa….